Privacy policy

1. ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ

Informace shromažďujeme, když navštívíte naše stránky, přihlásíte se ke svému účtu, provedete nákup, zúčastníte se akce a/nebo se odhlásíte ze svého účtu. Informace zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a údaje o platební kartě.

Kromě toho automaticky zaznamenáváme váš počítač a prohlížeč, včetně IP adresy, softwaru a hardwarových údajů, stejně jako adresu požadované stránky.

2. VYUŽITÍ INFORMACÍ

Informace, které od vás získáváme, mohou být použity k:

  • Zlepšení služeb tak, aby lépe odpovídaly vašim individuálním požadavkům
  • Nabídnutí personalizované reklamy
  • Zlepšení našich webových stránek
  • Zlepšení podpůrného systému
  • Kontaktu s vámi prostřednictvím e-mailu
  • Uskutečnění akce, soutěže nebo organizování výzkumu

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI ONLINE PRODEJI

Jsme jediným vlastníkem informací shromážděných na této stránce. Vaše osobní údaje nebudou prodány ani jakýmkoli způsobem předány třetím stranám z jakéhokoli důvodu, s výjimkou nezbytných údajů k provedení požadavku nebo transakce, například při odeslání objednávky.

4. ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ TŘETÍM STRANÁM

Neprodáváme, nesdílíme ani nepředáváme osobní údaje třetím stranám. To neplatí pro důvěryhodné společnosti, které nám pomáhají provozovat web a poskytovat podporu v oblasti obchodních záležitostí za předpokladu, že souhlasí s uchováváním důvěrnosti informací.

Jsme připraveni sdílet informace k prevenci trestné činnosti nebo pomoci s jejich vyšetřováním, pokud jde o podezření na podvod, akce, které fyzicky ohrožují bezpečnost lidí, porušení podmínek používání nebo v případech, kdy je to vyžadováno zákonem.

NE důvěrné informace mohou být poskytnuty jiným společnostem pro účely marketingu, reklamy atd.

5. OCHRANA INFORMACÍ

Pro zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů používáme různá bezpečnostní opatření. K osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci, kteří pracují na konkrétním úkolu (například technická podpora nebo zpracování platby). Servery a počítače, na kterých jsou uloženy důvěrné informace, jsou umístěny v bezpečném prostředí.

Používání souborů "cookie"

Vaše soubory "cookie" jsou používány k zlepšení přístupu na stránky a rozpoznání opakovaných návštěv. Navíc umožňují sledovat nejzajímavější požadavky. Soubory "cookie" nepředávají žádné důvěrné informace.

6. ODHLÁŠENÍ Z ODBĚRU

Používáme e-mail k poskytnutí informací o vaší objednávce, firemních zprávách, informacích o produktech atd. Pokud si přejete odhlásit se z odběru, každý e-mail obsahuje podrobné pokyny, jak to udělat.

7. SOUHLAS

Využíváním služeb našeho webu automaticky souhlasíte s naší politikou ochrany osobních údajů.

×
Žádost o partnerství